Site ID: ITAE23A

The GRE® revised General Test ‛ Measuring the skills for success in graduate and business schools worldwide.

 

Elmidərəcənin olması bir çox imkanlar yarada bilər. Faktiki olaraq, Bureau of Labor Statistics  və  The Organisation for Economic Co-operation (PDF)  son məlumatı təhsilin daha yüksək mənfəətə və işsizliyin azalmasına təsirini göstərir.

 Siz aspiranturaya və biznes məktəbinə daxil olmağı və yayalnız mümkün variantlar haqqında məlumat almağı planlaşdırırsınızsa siz gələcəyə doğru əhəmiyyətli addımatırsınız. Bu məktəblərdə ən yaxşı qabiliyyətinizi göstərmək üçün ağıllı addımdır və siz bunu GRE®ümumi testi vasitəsilə edə bilərsiniz! Bu inam gücünü yalnız GRE®dəyişdirilmiş ümumi testi verir.

GRE dəyişdirilmiş ümumi testi inam verir ki, siz mümkün olan hər bir şeyi edəsiniz. GRE dəyişdirilmiş ümumi testi ilə siz məktəbə hansı balların göndərilməsi haqqında qərar verirsiniz. Əgər siz hiss edirsiniz ki, test günü bütün səyləri göstərə bilməmisiniz, bu normaldır. Siz testi təzədən verə bilərsiniz və sonra yalnız məktəbin görmək istədiyi balları göndərə bilərsiniz. Bütün bunlar yalnız GRE® testlərində mövcud olan ScoreSelect® opsiyasının bir hissəsidir.

Bundan əlavə, GRE dəyişdirilmiş ümumi testi bölmədəki sualları buraxmaq, cavablara qayıtmaq və dəyişmək və birinci növbədə həll olunmalı bölmə çərçivəsində sualların cavablandırılmasına nəzarət etmək imkanını verən aspiranturaya  və ya biznes məktəbinə qəbil olmaq üçün tək testdir.

GRE dəyişdirilmiş ümumi testi sizin aspirantura və ya biznes məktəbi üçün düşüncənizi dəqiq əks etdirən sualların növlərini göstərir.

  • Şifahi düşüncəyazılı- materialları təhlil etmə və qiymətləndirmə, əldə edilmiş məlumatı sintezləmə, cümlələrin mürəkəb hissələri arasında münasibətləri təhlil etmə və sözlə anlayışlar arasında əlaqələri tanımaq qabiliyyətinizi göstərir.
  • Kəmiyyətdüşüncəsi- hesab, cəbr, həndəsə və məlumat təhlilinin əsas anlayışlarına  əsaslanaraq problemləri həll etmək qabiliyyətinizi qiymətləndirir.
  • Analitik yazıtənqidi- düşüncə və analitik yazı, xüsusilə mürəkkəb ideyaları aydın və effektiv formalaşdırmaq və müdafiə etmək səriştələrini qiymətləndirir.

GRE dəyişdirilmiş ümumi testin məzmunu və strukturu haqqında daha çox məlumat əldə etmək .

Testi kimlər verir?

Bütün dünyadan olan aspirantura və biznes məktəblərinə qəbul olmaq istəyən, magistraturanın, MBA-nın, ixtisaslaşdırılmış biznes magistraturasının və ya doktor elmi dərəcəsininin tamamlanmasında maraqlı olan və gələcəyi olan ərizəçilər GRE dəyişdirilmiş ümumi testdən keçirlər. Namizədlər müxtəlif təhsil və mədəni ənənələrə sahibdilər və GRE dəyişdirilmiş ümumi testi məktəbləri namizədlərin kvalifikasiyasını müqayisə etmək üçün ümumi göstəricilə təmin edir.

GRE balları bakalavr qeydlərini, tövsiyə məktublarını və  aspirantura dərəcəsi üçün digər kvalifikasiyaları tamamlamaq üçün qəbul olmaq və ya təqaüd almaq məqsədilə istifadə olunur.

Test nə vaxt və harada keçirilir?

GRE dəyişdirilmiş ümumi testi 160-dan çox ölkədə 850-dən çox test mərkəzində keçirilir. Dünyanın əksər regionlarında kompüter testi davamlı olaraq il ərzində keçirilir. Çin, Hong Kong, Tayvan və Koreyada kompüter testi ayda bir-üç dəfə keçirilir. Kompüter testi mövcud olmayan ölkələrdə ildə üç dəfəyədək: oktyabr, noyabr və fevral aylarında kağız testi keçirilir.

Bütün regionlar üçün test mərkəzləri və tarixləri.

Test harada keçirilir?

GRE dəyişdirilmiş ümumi testi minlərlə aspiranturalarda və biznes məktəblərində, eləcə də bu məktəblərin şöbələri və bölmələrində qəbul edilir. Siyahıya (PDF) bax.

28 M/St, Baku Central Hub Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 • E: info@exams.az

© 2013- GRBS® INTERNATIONAL EXAMINATION CENTER

Join us on: